Slider

 

 

USŁUGI

ZARZĄDZANIE

 • optymalizacja procesów
 • relacje z klientem
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie ryzykiem
 • doradztwo prawne w zakresie ochrony zdrowia
 • projekty naprawcze
 • analizy rynkowe
 • aktualizacja i poprawa procedur medycznych i administracyjnych
 • wdrażanie procedur i standardów
 • doradztwo w negocjacjach z kontrahentami
 • szkolenia personelu

AUDYTY

 • podstawy funkcjonowania organizacji
 • ocena znajomości i przestrzegania praw pacjenta
 • opieka nad pacjentem
 • dokumentacja medyczna
 • ochrona danych osobowych
 • systemy informatyczne
 • nadzorowanie urządzeń
 • gospodarka odpadami medycznymi
 • ocena procesu utrzymania czystości
 • procedury medyczne i administracyjne

EDM

 • programy do obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej, rozliczeń i rejestracji, obsługa NFZ
 • wdrażanie elektronicznej dokumentacji medycznej
 • doradztwo w zakresie przechowywania danych w chmurze
 • szkolenia pracowników

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Polityka bezpieczeństwa
 • ocena działań Administratora Danych
 • weryfikacja zbiorów danych i struktur
 • weryfikacja proces przetwarzania danych osobowych
 • bezpieczeństwo danych osobowych
 • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
 • szkolenia personelu

 

 

O MNIE

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy w sektorze ochrony zdrowia w tym 5 lat bezpośrednio związane z zarządzaniem centrum medycznym.

W ramach zainteresowań i chęci zdobywania nowej wiedzy sprawuję także funkcję Redaktora prowadzącego portali: systemochronyzdrowia.pl oraz budownictwomedyczne.pl

 

 

DLA KOGO?

Swoją ofertę kieruję przede wszystkim do właścicieli, kadry zarządzającej podmiotów leczniczych oraz lekarzy, pielęgniarek prowadzących prywatne gabinety i indywidualne praktyki.

Zapewniam praktyczne doradztwo i porady na różnych etapach funkcjonowania począwszy od planowania i rejestracji działalności przez bieżące zarządzanie po restrukturyzację i wdrażanie procesów naprawczych.

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ

 

 

Administratorem danych osobowych przesłanych w formularzu jest:

ZwM Paweł Żyliński z siedzibą w Warszawie (ul. Gen. T. Pełczyńskiego 13/8, 01-471 Warszawa),
NIP 5252312902, REGON 368255203.

Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Okres przechowywania danych osobowych wynosi jeden miesiąc. Po tym czasie zostają one trwale usunięte.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:
• żądania dostępu do danych osobowych,
• sprostowania danych osobowych,
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• przenoszenia danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Egzekwowanie powyższych praw nie może być sprzeczne z wymogami ustawowymi obowiązującymi Administratora danych.

W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się z Administratorem danych:
• poprzez e-mail: pzylinski[at]zarzadzaniewmedycynie.pl
• telefonicznie: +48 792 759 634

Administrator danych zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych osobowych na wniosek innych podmiotów, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZwM Paweł Żyliński.